اولین نشست دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عملیاتی نمودن Career Service

News_Image
دکتر نقی زاده: واگذاری وام و تسهیلات به دانشجویان و فارغ التحصیلان در قالب تعاونیهای دانشجویی
اولین نشست کارآفرینی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه ساعت 14روز یکشنبه مورخه 9/2/97 برگزار گردید.

خبر 20 دوشنبه 10 اردیبهشت

دیدار کارگران با رهبر انقلاب؛ بازدید رهبری از نمایشگاه کالای ایرانی؛ دستگیری اراذل و اوباش؛ تفاهمنامه وزارت دفاع و بنیاد شهید؛ حکم انسداد تلگرام؛ نشست ستاد اقتصادی دولت و … در اخبار 20