آغاز بکار دهمین دوره مسابقات ملی هوافضا

دهمین دوره مسابقات ملی هوافضا در دانشگاه امیر کبیر تهران، آغاز بکار کرد.