تائید مجوز طرح ترافیک خبرنگاران

مشاور فرهنگی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ارسال پیامک تأییدیه طرح ترافیک خبرنگاران از عصر امروز (پنجشنبه)خبر داد.