تنها راه آمریکا، پایبندی به تعهدات برجام

وزیر امورخارجه کشومان در یک پیام ویدئویی گفت: برای توافق هسته‌ای یک راه وجود دارد و آنهم پایبندی کامل آمریکا به تعهداتش است.