دنیا ورزش در خبر 14/30 پنجشنبه، 13 اردیبهشت

جشن قهرمانی نساجی،دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانی اروپا و دیگر خبرهای ورزشی در خبر ورزشی آخرین روز هفته.