رویدادهای هنری هفته

انتشار 12 عنوان کتاب گویا با موضوع دفاع مقدس از جمله رویدادهای هنری هفته است که گذشت.