لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در راه مجلس

لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بزودی به صحن علنی مجلس می رود.