گفتگوی 18:30/ راهکارهای افزایش کیفیت تولید داخلی در جلب اعتماد مردم

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان استاندارد با بیان اینکه اعتماد مردم را از دست ندهیم گفت: اعتماد سازی مصرف کننده بسیار سخت است.