220 کشته و مجروح در طوفان هند

طوفان در ایالت راجستان در غرب هند دست کم 77 کشته و بیش از 143مصدوم برجا گذاشت .