3 روز تا انتخابات پارلمانی لبنان

سه روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس لبنان، تنور تبلیغات نامزدها داغتر شده است.