امروز : ۲۹شهریور ماه ۱۳۹۶
ساعت : ۰۱:۰۰
اخبار و اطلاعیه ها
اعلام لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی دوره اول و دوم متوسطه سال تحصیلی 97-96
1396/05/14 | 10:34

کلیه واجدین شرایط در لیست ذخیره ارسالی به شهرستان/مناطق، جهت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 96/5/23 نسبت به مراجعه به مرکز مورد تقاضا و ثبت نام اقدام نمایند.