امروز : ۲۹شهریور ماه ۱۳۹۶
ساعت : ۰۰:۵۸
اخبار و اطلاعیه ها
اعلام زمان ویرایش اطلاعات داوطلبین آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
1395/12/24 | 10:44

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 97-96 که در سامانه فرم اینترنتی ثبت نام را تکمیل نموده اند می رساند جهت ویرایش اطلاعات ثبت نام می توانند از تاریخ 96/01/20 لغایت 96/01/24 به سامانه مراجعه نمایند.