امروز : ۲۹شهریور ماه ۱۳۹۶
ساعت : ۰۱:۰۰
اخبار و اطلاعیه ها
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 1396
1396/03/20 | 13:28

کلیه شرکت کنندگان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره اول و دوم متوسطه از 8 صبح روز شنبه 96/4/3 لغایت ساعت 8 صبح روز جمعه 96/4/9 جهت دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه آزمون قسمت دریافت کارت مراجعه نمایند.

نکات ضروری:

1-بدیهی است از پذیرش متقاضیان فاقد کارت ورود به جلسه جلوگیری خواهد شد.

2-مسئولیت عدم دریافت کارت، صرفا متوجه شخص داوطلب می باشد.