سرعت و هزینه اینترنت خانگی در جهان و ایران


افزایش قابل توجه سرعت همراه با کاهش هزینه اشتراک اینترنت خانگی در ۱۵ کشور برتر دنیا.

raw

          حداکثر سرعت مجاز در ایران: ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه

         هزینه ماهانه: ۳۱۴۰۰۰۰~ ریال برای یک مگابیت در ثانیه

 متوسط سرعت اتصال ۵۰ کشور اول دنیا.

raw2